Join ISP
置顶

Third Circular of the 6th International Conference of Palaeogeography

Source:胡琳Updated:May 06,20240

Third Circular

The 6th International Conference of Palaeogeography

 

May 17–20, 2024

Nanjing, China

https://www.isp2022.org/en/conferences/

Theme: Life Evolution, Palaeogeography, and Resources

Introduction

  • The International Conference of Palaeogeography (ICP) is a biennial event that aims to foster international academic exchange and interdisciplinary collaboration in palaeogeography and related fields, including for example the prediction and exploration of energy and mineral resources worldwide. Since its inception in 2013, the ICP has been held five times, respectively in Beijing (2013), Beijing (2015), Chengdu (2017), Beijing (2019) and Wuhan (2022) in China. The International Society of Palaeogeography Council has decided that, based on the recommendation of the late honorary chairman of the International Society of Palaeogeography, Prof. Zeng-zhao FENG, the sixth ICP (ICP6) will take place in Nanjing, China in May 2024. ICP6 will be organized by Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS), together with some co-organizing institutions. It will be co-sponsored by the International Society of Palaeogeography, the Palaeontological Society of China, China University of Petroleum, Beijing, the Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography, and the Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry.

  • Sadly, Prof. Zeng-Zhao FENG passed away in January 2023. We would like to commemorate his great contributions to the development of global palaeogeography by holding this ICP6.

 

1. Organization

(1) Sponsors

The International Society of Palaeogeography (ISP)

The Palaeontological Society of China (PSC)

China University of Petroleum, Beijing

Editorial Committee of the Journal of Palaeogeography

Lithofacies Palaeogeography Professional Committee of the Chinese Society for Mineralogy, Petrology and Geochemistry

(2) Organizer

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences (NIGPAS)

(3) Co-organizers

State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy (LPS)

Stratigraphy and Paleontology Committee of the Geological Society of China

Coalfield Geology Committee of the Geological Society of China

Petroleum Geology Committee of the Chinese Petroleum Society

Jiangsu Palaeontological Society (JPS)

Northwest University (China)

Nanjing University

China University of Geosciences, Wuhan

China University of Geosciences, Beijing

China University of Petroleum, East China

China University of Mining & Technology, Beijing

Central South University

Chengdu University of Technology

Mahasarakham University, Thailand

National Key Laboratory of Continental Shale Oil

Henan International Joint Laboratory of Biogenic traces and Sedimentary Minerals

Zhejiang Institute of Geological Survey

Wuhan Center of China Geological Survey

Bureau of Natural Resources, Chaoyang City, Liaoning Province

Bureau of Natural Resources, Ningcheng County, Inner Mongolia Autonomous Region

People’s Government of Changshan County, Zhejiang Province

Xiangxi Global Geopark

(4) Advisory Committee

Zengzhao FENG

Ziyuan OUYANG

Tingdong LI

Hongfu YIN

Yuchuan CHEN

Jishun REN

Jiayu RONG

Xu CHEN

Jiaqi LIU

Tieguan WANG

Suping PENG

Yongsheng MA

Mingguo ZHAI

Degan SHU

Longde SUN

Zhonghe ZHOU

Zhengtang GUO

Zhijun JIN

Yang LI

Ping’an PENG

Chengshan WANG

Fang HAO

Shuzhong SHEN

Jingwen MAO

Caineng ZOU

Xusheng GUO

Shucheng XIE

Min ZHU

Shuichang ZHANG

Xing XU(5) Scientific Committee

Chairman: Shenghe WU, David A.T. HARPER

Vice chairman: Suping PENG, Maoyan ZHU, Ian D. SOMERVILLE

Secretary General:  Bo WANG, Santanu BANERJEE, Daidu FAN

Member: 

Matthias ALBERTI

John S. ARMSTRONG-ALTRIN

Zhiqiang BAI

Emese M. BORDY

Robert V. BURNE

Yingchang CAO

Jitao CHEN

Zhongqiang CHEN

Tao DENG

Peter DRUSCHKE

Junxuan FAN

Margaret L. FRAISER

Franz T. FÜRSICH

Dengfa HE

Youbin HE

Mingcai HOU

Yuangeng HUANG

Bin HU

Mingyi HU

Xiumian HU

Hong HUA

Zaixing JIANG

Zhenkui JIN

Stephen KERSHAW

Piotr KRZYWIEC

Hongwei KUANG

Xulong LAI

Chao LI

Chengyan LIN

Chunming LIN

Stefania Nunzia LISCO

Hao LIU

Jianbo LIU

A.J. (Tom) VAN LOON

Spencer G. LUCAS

Massimo MORETTI

Axel MUNNECKE

Haikuan NIE

Emilia LE PERA

Tadeusz Marek PERYT

Fotini A. POMONI

Mihai Emilian POPA

Hairuo QING

Ganapathy SHANMUGAM

Subir SARKAR

Longyi SHAO

Xiaoying SHI

Zhiqiang SHI

Dechen SU

Ping WANG

Yongdong WANG

Mongkol UDCHACHON

Huaguo WEN

Huaichun WU

Yasheng WU

Yinye WU

Benzhong XIAN

Lida XING

Jianghai YANG

Renchao YANG

Wan YANG

Xiaoqiang YANG

Taiju YIN

Dali YUE

Gavin YOUNG

Xunlai YUAN

Carlos ZAVALA

Changmin ZHANG

Shihong ZHANG

Tingshan ZHANG

Xingliang ZHANG

Zhifei ZHANG

Yong Yi ZHEN

Xiaomin ZHU


(6) Organizing Committee

Chairman:    Renbin ZHAN, Zhidong BAO

Vice chairman: Jun WANG, Bo WANG, Hairuo QING, Xiujuan ZHENG

Member:

Yue CAI

Jitao CHEN

Shiyue Chen

Xiaozheng CHEN

Xuanlong SHAN

Xiaofei FU

Qiang FU

Zhiqian GAO

Mingcai HOU

Mingyi HU

Diying HUANG

Guoxiang LI

Hua LIU

Jing LU

Dawei LÜ

Wenkun QIE

Chuanshang WANG

Wenhui WANG

Yi WANG

Yue WANG

Xiaolin WANG

Rongchang WU

Honghe XU

Jianxin YAO

Detian YAN

Zongjun YIN

Jianfang ZHANG

Zhiliang ZHANG

Fangcheng ZHAO

Xiaoming ZHAO

Xia ZHAO

Chuanming ZHOU


Secretary General:
Yuandong ZHANG, Benzhong XIAN

Vice Secretary General: Yuan WANG, Bin WAN, Xiang FANG

Secretariat Office:

Lingzhi ZHANG

Junhui WANG

Chao LI

Xin WEI

Qing OUYANG

Guangjin LI

Fangyi GONG

Wenjie LI

Tingting YU

Dandan LI 

(7) Reviewing committee of the Awards for Best Presentations by Young Scientists/Students

Chairman: Ian D. SOMERVILLE

Member:

Franz T. FÜRSICH

Santanu BANERJEE

Longyi SHAO

Emese M. BORDY

Matthias ALBERTI

Stephen KERSHAW

A.J. (Tom) VAN LOONSecretary General: Yuan WANG

2. Time and Venue

TimeMay 17–20, 2024 (Registration on May 17)

Venue: Nanjing Hengda Hotel (or Evergrande Hotel), No. 188 Yonghu Road, Lishui District, Nanjing, Jiangsu Province.

All venues are in the Conference Center of the Nanjing Hengda Hotel.

3. Schedule

Date

Time

Schedule

Location

May 17

(Friday)

All day

Registration

Lobby of the guest room center

Afternoon

15:00~17:00

Council meeting of International Society of Palaeogeography (ISP)

Hefei Hall

May 18

(Saturday)

Morning

8:30~9:10

Opening Ceremony

Huaxia Hall

9:10~9:30

Group Photo

9:30~12:30

Plenary talk (Ⅰ)

Afternoon

13:30-18:30

Oral and poster presentations;

T1-1(I); T1-2; T1-3; T1-5; T1-8; T2-8(I); T3-3(I); T4-5(I); T4-6(I); T4-9(I); T4-10(I); T6-3(I); T7-4(I)

Branch venues

Evening

19:30~21:30

Workshop

Hefei Hall

May 19

(Sunday)

Morning

8:30-12:30

Oral and poster presentations;

T1-1(II); T2-1(I); T2-6; T2-7; T2-8(II); T2-9; T2-10; T3-1; T3-3(II); T4-1(I); T4-2(I); T4-7(I); T7-4(II)

Branch venues

Afternoon

13:30~18:30

Oral and poster presentations;

T1-6; T2-3; T2-4; T2-8(III); T2-11; T4-2(II); T4-3; T4-5(II); T4-6(II); T4-9(II); T4-10(II); T4-11; T4-12; T5-1; T6-3(II); T6-4; T7-6; T7-8

Branch venues

May 20

(Monday)

Morning

8:30-12:30

Oral and poster presentations;

T2-1(II); T2-2; T2-5; T4-1(II); T4-2(III); T4-4; T4-7(II); T6-1; T6-2; T6-5; T7-1; T7-2; T7-3

Branch venues

Afternoon

13:30~18:30

Plenary talk (ⅠⅠ)

Closing Ceremony

Huaxia Hall

May 21

(Tuesday)

Morning

Departure; post-conference field excursions start

Note: 1. The schedule is subject to minor modification before the conference;

2. Please see the conference program for a detailed schedule for oral and poster presentations of sessions;

3. Registration place for the pre-conference field excursion: lobby of the Nanjing Hengda Hotel, on May 13, 2024.

4. Registration fee

Participants are suggested to visit the conference website to register for the conference and the field excursions, and to obtain invoices (note “The 6th International Conference of Palaeogeography” or “ICP6”, names of participants, organization, title, and invoicing information).

Different registration fees are categorized for ISP members and non-members, and all participants are encouraged to register as ISP members, with a membership fee of 200 CNY (50 USD) per year.

Conference registration fee:


Before March 30, 2024

After March 30, 2024 

to registration

Onsite

Member participant (professional)

2000 CNY (300 USD)

2500 CNY (380 USD)

2700 CNY (410 USD)

Non-member participant (professional)

2500 CNY (375 USD)

3000 CNY (450 USD)

3200 CNY (480 USD)

Student member

1500 CNY (225 USD)

1800 CNY (270 USD)

2000 CNY (300 USD)

Student without membership

1800 CNY (270 USD)

2100 CNY (315 USD)

2300 CNY (345 USD)

Accompanying participant

1000 CNY (150 USD)

 

Field excursion registration fee:

Field excursion

Registration fee

Shared room

Single room

F1

3000 CNY (450 USD)

4000 CNY (600 USD)

F2

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

F3

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

F4*

4000 CNY (600 USD)

5000 CNY (750 USD)

Refund Note: No refunds will be available after April 30, 2024. *Due to the insufficient participants, this field excursion has been cancelled.

 5. Accommodation and Access

Venue: Nanjing Hengda Hotel (or Evergrande Hotel), No. 188 Yonghu Road, Lishui District, Nanjing, Jiangsu Province.

The Hengda Hotel has been fully booked for the conference; you can contact the recommended hotels below for reservation. The shuttles to the venue will be arranged during the meeting.

1. C-Hope Shihong Hotel, 350 CNY/night

Reservation Phone Number: 13770802916

2. Yishang Hotel, 260 CNY/night

Reservation Phone Number: 13851708812

If you have any problem on booking the hotel rooms, please contact the Secretariat via e-mail.

Access:

1. Nanjing South Railway Station to the Hengda Hotel: the whole journey is about 49 km, about 130 CNY by taxi; or taking Metro Line S1 to Konggangxinchengjiangning Station, and transferring to Line S7 to Wolonghu Station Exit 1B, where is 3.5 km from the Hengda Hotel and the taxi fare is cheap.

2. Nanjing Lukou International Airport to the Hengda Hotel: the whole journey is about 25 km, about 60 CNY by taxi; or taking the Metro Line S1 to Konggangxinchengjiangning Station, and transferring to Line S7 to Wolonghu Station Exit 1B, where is 3.5 km from the Hengda Hotel and the taxi fare is cheap.

 

6. Presentation format and requirement

The conference language will be English. The conference will invite a number of renowned scientists to make plenary presentations and set up a number of keynote presentations. The presentation types and their corresponding times are shown as follows (multimedia ratio type 16:9):

1. Plenary talk: 35 minutes, including 30 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

2. Keynote talk: 20 minutes, including 15 minutes for talk and 5 minutes for questions and discussions;

3. General oral presentation: 15 minutes, including 12 minutes for oral presentations and (participants may prepare their talks as recorded video and play the video at the conference, with a resolution of not less than 1920×1080) and 3 minutes for on-site questions and discussions;

4. Poster: size in 90 cm × 120 cm (width × height), and needs to be posted by the authors themselves in advance in the designated area.

7. Field excursions

The conference will organize three field excursions: one pre-conference field excursion (F1) and two post-conference excursions (F2 and F3). Due to the insufficient participants, field excursion F4 has been cancelled.

Pre-conference field excursion:

(1) F1. Neoproterozoic–Palaeozoic marine deposits and geological events in Anhui, Jiangxi and Zhejiang provinces, South China

Introduction: Participants will visit several classic stratigraphic sections and biotas of Neoproterozoic and Palaeozoic in the border area of Anhui, Zhejiang and Jiangxi provinces, including the Lantian biota in Anhui Province, the Duibian section (GSSP for the Jiangshanian Stage, Cambrian) near Jiangshan City, the Huangnitang section (GSSP for the Darriwilian Stage, Ordovician) in Changshan County, the Lijia biota near Jiande City, and the Meishan section (GSSPs for both the base of the Changxingian Stage of Permian, and the Permian-Triassic Boundary) in Changxing County, Zhejiang Province.

Schedule: Participants will gather in Nanjing on the evening of May 13, 2024. On May 14, participants will depart for Anhui Province to investigate the sections and the Lantian biota in Xiuning County. On May 15, participants will go to Changshan County to investigate the Huangnitang section (GSSP for the base of the Darriwilian Stage, Ordovician), “Golden Spike” Museum and the Cretaceous terrestrial stratigraphy of Jianglangshan Mountain in Jiangshan. On May 16, participants will visit the Duibian section (GSSP for the base of the Jiangshanian Stage, Cambrian) and the Carboniferous sedimentary cycles in Jiangshan, and will visit the Lijia biota and its sections in Jiande, and then head for Changxing County. On the morning of May 17, participants will visit the Meishan section (GSSPs for both the base of the Changxingian Stage of Permian, and the Permian-Triassic Boundary) in Changxing County, Zhejiang Province, and then back to Nanjing in the afternoon, where the delegates will register for the meeting.

Registration fee: 3000 CNY (450 USD) (Shared room) or 4000 CNY (600 USD) (Single room), limited to 20 participants.

Leader: Jitao CHEN, Chengguo GUAN, Wenjie LI, Cheng JI, Quanfeng ZHENG. Biao GAO

(Contact: Wenjie LI, +8613386328787, wjli@nigpas.ac.cn) 

Post-conference field excursions:

(2) F2. Neoproterozoic–Palaeozoic successions and fossil records in the Middle–Upper Yangtze Region, South China

Introduction: Participants will investigate several classic stratigraphic sections and some exceptionally-preserved biotas of Neoproterozoic to Palaeozoic in Hubei and Hunan provinces, including the Luoyixi section (GSSP for the base of the Guzhangian Stage, Cambrian), the Paibi section (GSSP for the base of the Paibian Stage, Cambrian), the Liexi fauna (Ordovician) and the Xiangxi Global Geopark (UNESCO) in Hunan Province, and the Shibantan biota (Ediacaran), Qingjiang biota (Cambrian), the Huanghuachang section (GSSP for the base of the Dapingian Stage, Ordovician) and the Wangjiawan section (GSSP for the base of the Hirnantian Stage of Ordovician, and the Ordovician-Silurian boundary) in Hubei Province.

Schedule: Participants will depart for Yichang from Nanjing on the morning of May 21, 2024, by railway. Participants will investigate the Huanghuachang section (GSSP for the base of the Dapingian Stage, Ordovician) and Wangjiawan section (GSSP for the base of the Hirnantian Stage of Ordovician, and the Ordovician-Silurian boundary) in Hubei Province. On May 22, participants will visit the Shibantan biota (Ediacaran) and Qingjiang biota (Cambrian) in Yichang. On May 23, participants will depart for western part of Hunan Province, and visit the Paibi section (GSSP for the base of the Paibian Stage, Cambrian). On May 24, participants will visit the Xiangxi Global Geopark (UNESCO) and the Liexi fauna and Luoyixi section (GSSP for the base of the Guzhangian Stage, Cambrian). On May 25, participants will return to Changsha to be dismissed in the afternoon.

Registration fee: 4000 CNY (600 USD) (Shared room) or 5000 CNY (750 USD) (Single room), including the train ticket from Nanjing to Yichang on May 21, 2024, limited to 30 participants.

Leader: Rongchang WU, Wenhui WANG, Fangyi GONG, Xiaocong LUAN, Xiang FANG

 (Contact: Fangyi GONG, +8613905194386, fygong@nigpas.ac.cn

 

(3) F3. Mesozoic terrestrial deposits and biotas in the Yan-Liao area, North China

Introduction: Participants will investigate several classic sections of Middle Jurassic to Lower Cretaceous terrestrial deposits and a few fossil sites of the Jehol biota in the border area of Inner Mongolia Autonomous Region and Liaoning Province, including the Daohugou section and biota (Middle Jurassic) in Ningcheng County, Inner Mongolia, and the classic Jehol biota site (Early Cretaceous) at Sihetun, at Dawangzhangzi in Lingyuan, Sihetun in Beipiao, and Shanghe Shou in Chaoyang, and a nearby famous archaeological site of Hongshan Culture at Niuheliang, Chaoyang City, Liaoning Province.

Schedule: Participants will depart for Beijing from Nanjing by train on May 21, 2024, and then go to the Lingyuan of Liaoning by train. On May 22, participants will visit the Daohugou biota (Middle Jurassic), including the section and the museum; investigate he Jehol Biota Discovery Plaza, the stratigraphic section of the Yixian Formation, and the fossil site at Dawangzhangzi, in Lingyuan. On May 23, participants will visit the archaeological site of Hongshan Culture at Niuheliang, Chaoyang City, then depart for Beipiao to visit the Jehol Biota site (Early Cretaceous) at Sihetun. On May 24, participants will visit the Chaoyang Shanghe Shou Bird Fossil National Geopark and Museum, visit the then Jiufotang Formation section and the fossil sites of the Jehol Biota. On May 25, participants return to Beijing by train, and will be dismissed there.

Registration fee: 4000 CNY (600 USD) (Shared room) or 5000 CNY (750 USD) (Single room), including the cost of the railway from Nanjing to Beijing on May 21, 2024, limited to 30 participants.

Leader: Shunxing JIANG, Xin CHENG, Zhiqiang YU, Diying HUANG, Xiaolin WANG

(Contact: Shunxing JIANG, +8613581737392, jiangshunxing@ivpp.ac.cn)

 

(4) F4. Comparison of past and the present tidal sedimentation in the Yangtze River delta region

(Cancelled)

8. Important dates

Date

Schedule

June 30, 2023

Release of the First Circular, Calling for topics

October 1, 2023

Deadline for proposing sessions and conveners

November 15, 2023

Release of the Second Circular and sessions

Opening for registration and abstract submission

March 30, 2024

Deadline for abstract submission

Deadline for early-bird registration

April 30, 2024

Deadline for the registration of field excursions

May 6, 2024

Release of the Third Circular

May 17, 2024

Onsite registration

May 18, 2024

Opening of the 6th International Conference of Palaeogeography

 

9. Weather

According to the weather forecast provided by the China Meteorological Administration, during the conference, Lishui District, Nanjing City had mostly cloudy weather with a little high temperature (19℃~30℃). Please add or remove clothing as appropriate to keep healthy.

10. Exhibition

A number of booths will be set up for exhibitions at the conference, and we welcome enterprises, publishers, universities and research institutions related to the fields of geoscience to create their unique exhibitions. The booth fee for the conference covers one booth and one participant.

Fee: 10000 CNY (1600 USD)

Please contact the conference secretariat for further information.

11. Contact information

Conference website: http://www.isp2022.org/en/conferences/ 

Please e-mail the Secretariat Office (icp6@nigpas.ac.cn) for general issues,

while for specific issues you may contact the following personals:

Lingzhi ZHANG: +86 17665062599, lzzhang@nigpas.ac.cn 

Xiang FANG: +86 18652964730, xfang@nigpas.ac.cn 

Address: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, No. 39 East Beijing Road, Nanjing 210008, Jiangsu, China

 Yuan WANG: +861062396149, +8613522568882, jpalaeo2012@163.com 

Address: Editorial office of Journal of Paleogeography, China University of Petroleum (Beijing), No. 20 Xueyuan Road, Haidian, Beijing 100083, China